זיהום סביבתי

היום התפרסמה כתבה בהארץ שכימיקלים שנטמעו בשרשרת המזון, באזורים
הארקטיים הובילו ללידה מוגברת של בנות- כיצדדילוג לתוכן