התרחבות היקום

כאשר זורקים כדור כלפי מעלה אנו מצפים בשלב מסוים שתאוצת הכדור הנע כלפי מעלה תיפחת עד לנקודה בה הכדור עוצר וחוזר בחזרה לאדמה.שאלה:תמיד אני שומע על התרחבות היקום בעקבות המפצ הגדול. איך יניתן לדעת בוודעות כי היקום בתהליך התרחבות ולא בתהליך ההפוך (שהכדור בעצם נע כלפי מטה)2.אם כוכב לכת אחד מתרחק מכוכב לכת אחר למה זה מעיד בהכרח על התרחבות הרי אני יכול לדמיין נפח שבו העצמים (כוכבי לכת נעים בחלל מנקודה לנקודה)

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן