התפתחות עובר בביצה

ביצת תרנגולת מופרית מוטלת כשעובר בתוכה. האם המשך התפתחותו ממשיך רק בהתחלת דגירה? האם קורה כמו ביונקים מסוימים השהייה או עצירה בהתפתחות? מה הטריגר בהתחלת הדגירה להמשך ההתפתחות? האם זוהי הטמפרטורה הקבועה למשך זמן כי הרי חום סביבתי תמיד קיים. מהי אם כן הטמפרטורה להמשך התפתחות העובר?
תודה מראש
מוטי

כתיבת תגובה