התכה או המסה

שלוםראיתי שבדרך כלל מקובל לומר שמוצק "מותך" כשהוא הופך לנוזלראיתי גם שכתוב -למשל בספר ישןשל סירס זימנסקי שמוצק "נמס" כשהוא הופך לנוזלהאם שני המונחים נכוניםתודהערןדילוג לתוכן