התאמה התנהגותית בצמחים?

האם ניתן להתייחס אל צמחים חד שנתיים וצמחים גיאופיטים כמייצגים התאמה התנהגותית בעולם הצמחים?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן