השפעת תכונת הצמיגות בדבש על עיכוב גידול חיידקים ?

במהלך כתיבת המבוא של הביוחקר שלי בנושא עיכוב גידול חיידקים , נדרשתי להביא בסיס מדעי להשערתי כי ריכוז הדבש משפיע על עיכוב גידול חיידקים . במבוא , התייחסתי להרכב הכימי ולתכונותיו של הדבש המקנות לו את היכולת לגרום להרס של תאי החיידקים הנופלים אליו .
מצאתי מהי השפעת רמת החומציות , ריכוז המומסים וריכוז המימן הדו חמצני על עיכוב גידול חיידקים .
השאלה שלי , אם כן היא – האם קיימות תכונות נוספות לדבש היכולות להשפיע גם הן על עיכוב גידול החיידקים , כגון : צמיגותו או צפיפותו ?

תודה רבה .

כתיבת תגובה