השפעת ריכוז סוכרוז/ פרוקטוז או סוג הסוכר על מידת הפרשת אינברטאז בשמרים

האם ריכוז סוכרוז גבוה בסביבה החיצונית גורם בדומה לאופרון הלקטוז בחיידקים לביטוי יתר של אינברטאז בשמרים ולהפרשתו? או שמשפיע על מידת הפרשת אנזים אינברטאז הקיים בתא? ניסינו בניסוי מקדים לחשוף שמרים מקובעים לסוכרים שונים ולריכוזים שונים של סוכרוז ולאחר מכן להעבירם לאחר שטיפה למים ולבדוק את רמת האינבראז שהופרשה למים. נמצא כי ככל שריכוז הסוכרוז שנחשפו לו השמרים בתחילה עלה כך עלתה כמות האינברטאז שהופרשה אחר כך. וכן שבהשריה מוקדמת בפרוקטוז האפקט היה אפילו מוגבר יותר. בהשריה מוקדמת בעמילן או מים לא נמצאה פעילות אינברטאז. תודה רבה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן