השפעת ריכוז הגלוקוז על קצב הפוטוסינתזה במערכת של כלורופלסטים מבודדים

אנו עושות עבודת חקר במסגרת לימודי מדעים. בעבודה שלנו ערכנו את ריאקציית היל, תהליך פוטוסינתזה במערכת של כלורופלסטים מבודדים. הוספנו גלקוז בריכוזים שונים למיצוי הכלורופלסטים (0.5%, 0.75%, 1%) ומצאנו שמריכוז 0.5% עד 0.75% אחוז פליטת האור עולה- כלומר, קצב הפוטוסינתזה מהיר יותר (ככל שצבע הנוזל בהיר יותר כך בוצעה יותר פוטוסינתזה, צבע המיצוי אמור לחזור לצבעו הבהיר לאחר שבוצעה פוטוסינתזה, אני מצרפת קישור לסרטון). אך מריכוז 0.75% עד 1% גלוקוז אחוז פליטת האור יורד, כלומר קצב הפוטוסינתזה היה איטי יותר.
השאלה שלנו- מדוע יש עליה במהירות הפוטוסינתזה ולאחר מכן ירידה? מה התרחש בנוזל שהאט את קצב הפוטוסינתזה?
תודה רבה רבה מראש, נשמח לתשובתכם.
אורי, אוראל ונעמי, בנות כיתה ט' מביה"ס אור תורה סטון בנות רמות.

דילוג לתוכן