השפעת ריכוזי דשן חנקני שונים על שיעור צמיחת אזולה שרכית

שלום, אנחנו נועה ויובל מכיתה י"א, ובמסגרת עבודת הביוחקר אנו חוקרות על השפעת ריכוזים שונים של דשן חנקני על שיעור צמיחת האזולה השרכית. אנחנו מתקשות מאוד למצוא מידע על הקשר בין המשתנה הבלתי תלוי למשתנה התלוי. בנוסף, אנו אמורות לפרט על גורמים נוספים המשפיעים על שיעור הצמיחה של האזולה פרט לדשן החנקני. האם תוכלו לעזור לנו במציאת גורמים נוספים? תודה רבה, נועה ויובל

 

כתיבת תגובה