השפעת פניצילין על חידקי קולי וסטפילוקוק

האם פניצילין משפיע על חיידקי קולי וסטפילוקוק?

כתיבת תגובה