השפעת עוצמת האור על הכלורופיל בנבטי עדשים אטיולנטים

שלום רב,

במסגרת עבודת הביוחקר נחקרה השפעת עוצמת האור על התבטאות הכלורופיל בנבטי עדשים אטיולנטים.

ידוע כי במסלול הביוסינתיזה של הכלורופיל מעורב האנזים POR שפעילותו תלויה באור. את המשתנה הבלתי תלוי – עוצמת האור שינינו ע"י מספר שונה של רשתות הצללה (0, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8), את המשתנה התלוי – התבטאות הכלורופיל קבענו באמצעות סקאלת צבעים.

בניסוי העיקרי ריכוזו ניקבע בעזרת ספקטרופוטומטר. תוצאות הניסויים המקדימים מראות שאין כמעט כל הבדל בין צבע העלים של הנבטים בעוצמות האור השונות. תוצאות הניסוי המקדים מפריכות את השערת החקר שלנו לפיה ככל שעולה עוצמת האור, קצב הביוסינתזה של הכלורופיל עולה וריכוזו גדל.

רצינו לשאול האם לעוצמות אור שונות (כפי שבחרנו לשנות אותן) שאליהן נחשפו נבטי העדשים האטיולנטיים השפעה דומה/ שונה על התבטאות הכלורופיל? האם קצב פעילות האנזים POR משתנה בעוצמות אור שונות או שמא פעילות האנזים רק מונעת ע"י אור, אינה משתנה עם השינוי בעוצמת האור ומושפעת מגורמים אחרים הקשורים לפעילות אנזימטית?

נשמח לעזרה ומידע בעניין.

בתודה מראש.

כתיבת תגובה