השפעת עודף אבץ על פרי הפלפל

בניסוי שנעשה בחממת ביה"ס הוסיפו התלמידים אבץ לקרקע הגידול של צמחי פלפל. תוספת האבץ גרמה לפרי קטן יותר, בעל רמת סוכר פחותה יותר יחסית לצמחי הבקרה (בריכוזים הנמוכים שהוספו). ואולם, בטיפולים שקיבלו ריכוזים גבוהים יותר של אבץ, המדדים השתוו לפרי צמחי הבקרה. שאלותיי:
1. מה ידוע בספרות על השפעה של עודפי אבץ על פירות בכלל (ואם יש מידע על פרי הפלפל בפרט)?
2. האם מוכר מנגנון של התמודדות טובה של הצמח ככל שעולים בריכוזי האבץ?
בברכה
גלית

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן