השפעת סוג הסוכר על שיעור הפקת האנרגיה בשמרים

במסגרת הביוחקר במקצוע הביולוגיה (בגרות 5 יח"ל), ערכנו ניסוי הבודק את השפעת סוג הסוכר על שיעור הפקת האנרגיה בשמרים. מתוצאות הניסוי נבע כי דווקא פרוקטוז הוא הסוכר האופטימאלי מבחינת שיעור הפקת האנרגיה. הופתענו מאוד מתוצאות הניסוי מכיוון שהדעה הרווחת (בהסתמך על מאמרים בנושא) היא שגלוקוז הוא הסוכר המיטבי עבור הפקת אנרגיה בשמרים. טענה זו מתבססת על העובדה שבתהליך הגליקוליזה בתאי השמרים, מתרחשת תגובה עם גלוקוז, ואילו הפרוקטוז עובר תחילה התמרה על-מנת לשמש מגיב בתהליך הגליקוליזה. מכיוון שתהליך ההתמרה צורך אנרגיה, ציפינו שבהימצאות גלוקוז, שיעור הפקת האנרגיה יהיה הגבוה ביותר באותו פרק זמן.
נשמח לקבל הסבר מדוע שיעור הפקת האנרגיה בשמרים גבוה יותר במצע של פרוקטוז מאשר במצע של סוכרוז.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן