השפעת סוגי סוכר על חיי המדף של הגרברה

בתוצאות ניסוי החקר שלנו קיבלנו תופעה מעניינת בה הפך צבע הגבעול מירוק לאדום לאחר שבוע מתחילת הניסוי.

במי האגרטל הוספנו פרוקטוז.

מהו ההסבר האפשרי לתופעה זאת?

תודה

דילוג לתוכן