השפעת נוכחות אלכוהול ומגנזיום

שלום, במהלך חקר בנושא השפעת ריכוז מגנזיום על קצב נשימה תאית בשמרים בנוכחות אלכוהול ראינו שככל שריכוז המגנזיום עלה גובה הקצף שנוצר עלה בהתאמה. בריכוז הגבוה ביותר ראינו ירידה בגובה הקצף. תחילה חשבנו שמדובר בהרעלה של המגנזיום אבל במבחנות הביקורת (ללא אלכוהול), ראינו עלייה בגובה הקצף. אנו מחפשות את הסיבה לירידה בגובה הקצף, קרי, ירידה בקצב הנשימה התאית בריכוזים הגבוהים. תודה רבה, תאיר

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן