השפעת משטרי הארה שונים על קצב ייצור כלורופיל בנבטים אטיולנטים

שלום רב,
במסגרת ניסויי ביוחקר שערכנו במעבדה חשפנו נבטי מאש אטיולנטים בני כמה ימים למשטרי אור שונים: קבוצה ראשונה נחשפה ל 4 שעות אור רצופות ו 20 שעות חושך רצופות בכל יממה, למשך חמישה ימים. קבוצה שנייה נחשפה גם ל 4 שעות אור סה"כ בכל יממה אך באופן מחולק: רבע שעה אור ושעה ורבע חושך 16 פעמים ביממה למשך חמישה ימים. בתום הניסוי הנבטים שנחשפו למשטר האור הרציף ייצרו יותר כלורופיל באופן משמעותי. אשמח אם אוכל לקבל סיוע לגבי הבסיס הביולוגי של התופעה. האם זה קשור לזמן סף הנדרש להתחלת ייצור כלורופיל? האם זה קשור באיזה שהוא אופן לשעונים ביולוגיים בצמח? לגבי יעילות ייצור הכלורופיל רק בשעות מסויימות?
תודה מראש איילת

כתיבת תגובה