השפעת משחת שיניים מסוג פארודונטקס על חיידקי סטפילוקוקוס אלבוס

האם משחת שיניים מסוג פארודונטקס גורמת לתמותה של חיידקים ואם כן האם ההשפעה על חיידקים גרם חיוביים וגרם שליליים היא זהה?

תודה בשם תלמידי, שקד ואיתי.

כתיבת תגובה