השפעת מליחות על תהליכי התרבות של שמרים

מצאנו בביוחקר שמליחות של מצע גידול שמרים משפיע על קצה התרבותם. ראינו שברמות מליחות נמוכות עד 500 מילימולר השמרים מתפתחים בקצב נמוך בהרבה בהשוואה להתפתחותם במצע גידול ללא מלחים. רצינו לדעת אלו מנגנונים בתוך השמרים הקשורים להתרבותם עלולים להיות מושפעים באופן ישיר ממליחות מצע הגידול וכיצד השמרים מתמודדים עם תנאי מליחות? ( בנוסף לאובדן מים לסביבה בתהליכי אוסמוזה).

דילוג לתוכן