השפעת מי כסף על אגר נוטריינט

שלום,

במסגרת עבודת הביוחקר שלנו בדקנו האם מי כסף בריכוזים משתנים ישפיעו על עיכוב ההתרבות של חיידקי אי קולי תחת השפעת טטרציקלין בריכוז גבוה.

במהלך הניסוי תקלנו בהופעת סוג של הילה בעלת צבע חלודה אשר קטנה יותר מההילה שיוצרים חיידקי האי קולי.

לצערי אין אפשרות לצרף תמונה, אך אשמח בכל זאת להבין מה מקור התופעה, תודה רבה טליה מהכפר הירוק.

דילוג לתוכן