השפעת מיצוי בצל על התפתחות חיידקי איקולי

בניסוי שערכנו בדקנו את השפעתם של מיצויי בצל ושום בריכוזים שונים על מצה חיידקי איקולי.
בשום קיבלנו תוצאות יפות של הילות בגדלים שונים על פי הריכוזים שסמנו,
אילו בבצל בכל הריכוזים השונים לא קיבלנו כלל תוצאות .
האם דבר זה הוא הגיוני?

דילוג לתוכן