השפעת טריכודרמה על צמחים בשלבי התפתחות שונים

שלום,
אני לוקח חלק בקבוצה אשר בימים אלה מתארגנת ובודקת נושאים שונים לצורך עבודת הביוחקר שלה.
לאחר עיון במקוות מידע שונים, מצאנו עניין בפטריית הטריכודרמה, והועלתה האפשרות לבדוק את השפעת נוכחותה על התפתחות צמחים.
ראשית, אנו מתכננים לבצע ניסוי אשר יבדוק האם יש לה השפעה בכלל. את הניסוי נבצע באופן הבא:
ניקח צמחים מסוג מסוים אשר גדלו בתנאים קבועים וזהים: כל הצמחים במצב התפתחות זהה, מצע דומה וכולי, ונחלק אותם לשתי קבוצות. אל הקבוצה הראשונה תוכנס הפטרייה, ואל הקבוצה השנייה לא תוכנס כלל. במידה ונראה כי יש השפעה של הפטרייה על הצמחים, אנו נעבור לניסוי אשר יבדוק את השפעת הפטרייה בריכוזים שונים על התפתחות צמחים.
שאלתנו היא, באיזה שלב של התפתחות הצמח (לפני הנביטה, מיד לאחר הנביטה, ובשלבי גדילה מתקדמים יותר) עלינו להוסיף את הפטרייה על מנת לקבל תוצאות מיטביות?

דילוג לתוכן