השפעת חומצות פנוליות על נביטה

שלום וברכה,
רציתי לשאול בהקשר של אללופטיה במחטי אורן
באיזה מנגנון בתהליך הנביטה פוגעות
החומצות הפנוליות?

דילוג לתוכן