השפעת המלח על נביטת זרעים

במסגרת ניסוי בו נבדקה השפעת ריכוזי מלח בישול, שונים (0%-2%) על נביטת זרעים, נמצא שרוב סוגי הזרעים אינם נובטים ב- 2% מלח. בספרי הלימוד כתוב שהסיבה היא אי כניסת מים בגלל ריכוז המלח. תלמיד טען שיש מספיק מים כדי לחדור לזרע ואכן ביצענו ניסויי שקילה של זרעים שהושרו בריכוזי מלח שונים ובריכוז של 2% חודרת אותה כמות מים לזרעים כמו 0%. בדקנו השפעה של סוכר בריכוזים2-4% והזרעים נבטו. שאלתנו היא: " האם המלח שחודר הוא הגורם שמעכב נביטה ואם כן מהו מנגנון העיכוב המדוייק"?דילוג לתוכן