השפעת הידלדלות האוזון על ההתחממות הגלובלית

מה מידת ההשפעה שיש לכך שעם ההתדלדולת באוזון הסטרטוספרי מגיעה לפני כדור הארץ יותר קרינה? כלומר האם ובאיזו מידה מגבירה קרינה זו את ההתחממות הגלובלית.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן