השפעת האנזים ליזוזים על גדילת חיידקים במצע מוצקנוזלי

אנחנו ניסינו לבדוק האם ליזוזים מחלבון ביצה וליזוזים נקי מונע התפתחות חיידקי E.COLI וסטפילקוקוס אלבוס במצע גידול מוצק. בכל המקרים לא נצפתה הילה סביב הדיסקיות, לעומת זאת במעבדה עם חיידקי מיקרוקוקוס לוטאוס (עפ"י פרוטוקול בחינת בגרות במעבדה, תש"ע, בעיה 1) כאשר משתמשים במצע נוזלי מקבלים שינוי ברמת העכירות המעידה על רמת קטילת החיידקים.
שאלתנו היא: מדוע במצע מוצק לא ניתן לראות את העיכוב בגדילת החיידקים ובמצע נוזלי כן?

כתיבת תגובה