השפעת דטרגנט על נביטת זרעי המש

כחלק מפרויקט הביוחקר שלנו, אנחנו צריכים להכין טרם התחלת הניסוי דף הנקרא- דף תיעוד ההכנה לחקר. בו אנחנו מפרטים על מטרת החקר, האמצעים שנשתמש בהם, תהליכים שנבדוק, ריכוזים אביזרים וכו. כחלק מדף זה אנחנו אמורים לתאר את השפעת החומר הפעיל בסבון הכלים -״ דטרגנט״, על הנבטת זרעי המש, לאחר חיפוש מעמיק של הסברים בנושא, לא הצלחנו למצוא מקור אמין שיספק לנו את המידע שאנחנו מחפשים. האם תוכלו לעזור לנו? מהי השפעת הדטרגנט על הנבטת זרעי המש. תוכל בכל מקרה 🙂

כתיבת תגובה