השפעת אחוז מליחות על צימוח

בביוחקר שאנחנו בודקים השפעת ריכוז מליחות על אחוז נביטה בזרעי פולים.וניסוי
שני על צימוח של נבטי פולים קיבלנו תוצאות מפתיעות ואין לנו הסבר לכך באחוז נביטה הגדול היה כאשר הנבטנו במים ולא במלח. אבל בצימוח נבקיבלנו צימוח יפה ד בריכוז 2.0 אחוז מלח
ואילו במים תמיסה היפוטונית הצימוח היה דליל פחות עלים פחות צימוח וצבע עלעלים חיוור יותר מאשר בריכוז מליחות 2.0 ו5.0 איננו יודעם מהו ההסבר להפתעה. נודה אם תוכלו לסייע בידנו.NACL

דילוג לתוכן