השפעת אורך יום על קצב ההנצה בתפו

שלום רב,

אנחנו חוקרות את נושא השפעת אורך יום על קצב ההנצה בתפו"א כמדד ליציאה מתרדמה של פקעת התפו"א.

ביצענו ניסוי במהלך שבעה ימים ובו בדקנו את השפעת אורך היום על אחוז הניצנים, אורך הניצנים וצבעם. קיבלנו תוצאות כי אחוז הניצנים הכי גבוה היה תחת 12 שעות הארה ביום לעומת אחוז נמוך יותר תחת 6 שעות הארה ביום.

על פי הספרות תפו"א הוא צמח יום קצר. תוצאות הניסוי שלנו סותרות את התוצאות, מה הסיבה לכך?

כמו כן, צבע הניצנים בתפוחי האדמה שנמצאו במשך שתיים עשרה שעות באור היה סגול ירוק מה המשמעות של הצבע הסגול על מה הוא מעיד?

תודה רבה, עמית וטל

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן