השפעות סוגי אנטיביוטיקה שונים על עיכוב גידול חיידקים גראם וגראם –

במהלך ניסוי למטרת עבודת הגשה בדקנו בעזרת זריעת חיידקים על מצע גידול טרי והנחת דיסקיות אנטיביוטיקה את השפעת 3 סוגי אנטיביוטיקה בריכוזים זהים (מוקסיפן, פניצלין וטטרציקלין ) על עיכוב גידול חיידקי E.coli וסטפילוקוקוס אלבוס . בתוצאות הניסוי גילינו שההשפעה של אותו סוג אנטיביוטיקה כמעט זהה בין שני סוגי החיידקים,וזאת בניגוד להשערה שלנו שאנטיביוטיקה אמורה להגיב שונה בין חיידקי גראם + וגראם – (מבוסס על ההבדלים במבנה הדופן של גראם – וגראם + .
האם השערתינו אינה נכונה או התוצאות שלנו אינן נכונות .חשוב לציין שבדקנו את הניסוי 3 חזרות

דילוג לתוכן