השפעות הפרופוליס

איך הפרופוליס משפיע על חיידקי הסטיפילוקוקוס ?
ואיך הוא משפיע על חיידקי הבצילוס ?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן