השפעה על נביטה

שלום רב,

איך משפיע עמדת הזרע (כיוונים שונים של הזרע באדמה) על הנביטה?

כתיבת תגובה