השבחת דגים

כיצד מתרבים הדגים קרפיון וסלמון?
ואיך משביחים את הקרפיון והסלומון.
האם ע"י הכלאת סוגים שונים, או תת זנים?
וכיצד מכליאים מינים או זנים שונים?
אמבי

כתיבת תגובה