הרמת משקולות – המשךשלוםבמנוף שבו האדם המרים מפעיל כח כלפי מעלה בקצה אחד של המנוף בעוד הקצה השני נתמך על ידי ציר או תמך. הכח הכללי המופעל כלפי מעלה הוא סכום הכח שמפעיל המרים בקצה שלו והכח שמפעיל הציר או התמך בקצה השני.
וככל שהמשקלות קרובות יותר לציר, רב חלקו של הציר, והכח שעל המרים להפעיל, קטן יותר….
מדוע בהרמה של מוט ארוך שבצדדיו מועמסים פלטות משקל (פעם הפלטות קרובות למרכז ופעם מרוחקות ממנו ) העקרון שונה? הרי יש פה את כל הרכיבים שבפסקה למעלה – הציר / תמך זו הנקודה שהיד אוחזת במוט , וגם אם בפועל אין נראית תנועה , בוודאי שקיים שם אפקט ששואף לסובב את המוט בכיוון המשקל , או שואף לשבור אותו במידה והמוט הוא עשוי מחומר שאינו איכותי וחזק .
פעם אחת המשקל נשען יותר קרוב לנקודת הציר ולכן השפעתו מעטה יותר ( חלקו של הציר משמעותי יותר) , ובפעם השנייה , כאשר הפלטה רחוקה מהמרכז, פחותה היכולת של הציר לתמוך ולכן נצטרך להפעיל יותר כוח .

האם האפקט הזה מתבטל כי בצד השני ישנה פלטת משקולת באותו מרחק בדיוק ?
…נניח ואנו חותכים את המוט בדיוק במרכז , ומרימים את 2 החלקים בנפרד , האם פה תהיה השפעה למרחק פלטת המשקל מהציר ( מקום האחיזה שבמוט זהו בעצם הציר )?

עוד בהקשר הזה –
ציינת בתשובתך שאם המשקלות בצד ימין כבדות מאלו שבצד שמאל תצטרך יד ימין להפעיל כח גדול יותר ויד שמאל כח קטן יותר אולם סכום הכוחות של שתי הידיים שוה למשקל הכללי של המשקלות.
האם מצב שבו פלטה אחת מושחלת קרוב יותר למרכז , ופלטה שנייה מרוחקת יותר ( משקל 2 הפלטות זהה) , האם יד אחת תצטרך להפעיל יותר כוח מהשנייה ( בהנחה שהמוט אופקי ולא נוטה לצד כלשהו ) ?

כתיבת תגובה