הקשר בין כמות חומר מגיב לטמפרטורהבראקציות אקסוטרמיות,ככל שכמות החומר קטנה יותר כמות האנרגיה הנפלטת קטנה יותר. אם התוצרים הם רק גזים מה יהיה הקשר בין כמות החומר המגיב לטמפרטורה שתווצר בגז

דילוג לתוכן