הקשר בין האלקטרונים והפרוטוניםשלום למומחי בשערכידוע מטענים חשמליים שונים נמשכים זה לזה. מדוע אם כן, הפרוטונים הנמצאים בגרעין אינם נצמדים אל האלקטרונים

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן