הצגה מטריציונית של אופרטורים פיזיקליים

שלום.

להצגה מטריציונית של גדלים או אופרטורים פיזיקליים יש יתרונות ברורים על הצגה דיפרנציאלית.

שאלותיי הן שתיים:

א. שאלת מידע: פרטים על ספרות ומאמרים העוסקים בהיבטים אלה.

ב. מהי המשמעות של איברי המטריצות המייצגות, למשל, תנע זוויתי, או את רכיביו במרחב ?

בפרט, אני שואל לגבי המקרה הפרטי של המטריצות של ספין (מטריצות פאולי).

אין צורך להסביר מהם תנע זוויתי וספין. השאלה מתמקדת במשמעות של איברי המטריצה.

בברכה, בנצי כהן.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן