"הפרייה" – לא מונח מוטעה ומטעה?

השימוש במונח"הפריית הביצית" נראה לי תמיד מוטעה, מטעה, ושאבד עליו הכלח. הביצית פוריה כשלעצמה, הזרעון פורה כשלעצמו. או בעצם, לא הביצית פוריה, במצב שבו יש בה רק חצי גרעין, ולא הזרעון פורה,כשהוא במצב זה עצמו. לכן, אין הזרעון כלל מפרה את הביצית, התפיסה הזו הומצאה לפני 100 או 150 שנה, כנראה עדיין לא ידעו אז על מבנה הביצית ותפקודיה הממשיים.
לסיכום, יש לדעתי לומר: "הביצית מושלמת הגרעין" (או "הביצית שהשלימה את גרעינה"), ולסלק סוף סוף מהשיח המדעי את המונח המטעה "ביצית מופרית".

כתיבת תגובה