הפקת אנרגיה מגלוקוז

אם ממולקולת שומן ניתן להפיק הרבה יותר אנרגיה מאשר ממולקולת גלוקוז.

איך ניתן להסביר אבולוציונית שהחומר המשמש להפקת אנרגיה בתאים הוא גלוקוז ולא שומן ? למרות שניתן כמובן להפיק אנרגיה משומן בתנאים מסוימים.

תודה
בלה

דילוג לתוכן