הערכיות של ברזל

מבקשת ללמוד על הקשר בין מערך האלקטרונים של ברזל ברמות השונות , לבין נטיתו להפוך ליון Fe (+3).

דילוג לתוכן