הנשמה מלאכותית


באחד מספרי הלימוד נכתב כי בהנשמה מפה לפה מושגות שתי מטרות קריטיות


כשהאחת מהן היא הגעת רמה גבוהה של פד"ח לדמו של המטופל המהווה גירוי חזק


למוחו ומעוררת את מרכז בקרת הנשימה שלו להגביר אוורור.


שאלתי היא : אדם שהפסיק לנשום רמת הפד"ח בדמו עולה ואין נשימתו מתחדשת-


האם מה שנרשם לעיל הגיוני?


בנוסף ראיתי בשאלה שפורסמה במאגר שאלות את הנתון הבא :" במיכלי חמצן


המיועדים להנשמת בני אדם שהפסיקו לנשום נהוג להוסיף 5% פד"ח בעוד שריכוזו של


זה באוויר הוא 04.0% בלבד. מה ההגיון בכך?"


ושאלותי הן האם נתון זה אמיתי? האם ריכוז גבוה של פד"ח לא יגרום להורדת ה-


PH ולנזק למונשם?
כתיבת תגובה

דילוג לתוכן