הנחתת אדם על מאדים

למומחה , שלום רבעד כה בוצע המחקר על מאדים באמצעות מערכות טכנולוגיות מורכבות וחדשניות ביותר כדוגמאת פניקס, אופרטיוניטי ועוד. בעיקבות פעולות אלה של סוכנויות
החלל השונות הצטבר ידע על כוכב הלכת מאדים בתחומים שונים ובעיקר בנושא
המצאות מים ועדויות להמצאות חיים עליושאלתי היאהאם הנחתת אדם על מאדיםעדיפה על שליחת מערכות טכנולוגיות למאדים ?מהי תרומתו של האדם שינחת על מאדים לקידום המחקר המדעי אודות מאדים ?כתיבת תגובה

דילוג לתוכן