הנבטת חיטה בתנאי ph שונים

שלום רב

התלמידים בדקו נביטת חיטה במים, חומצה ph=3, ובסיס ph=9. 

תוצאות הנביטה: במים נביטה מלאה, צמיחה מהירה ויפה. בחומצה אין נביטה בכלל. בבסיס נביטה מלאה, צמיחה איטית והתפתחות (גובה הצמיחה) פחותה בהרבה מאשר במים.

התוצאות  חד משמעיות, עם חזרות ושני סוגי בסיס.

 

השאלה: מדוע יש נביטה בבסיס, לפי הספרות, החיטה נובטת בתחום ph = 5.5-8

תודה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן