הנבטת זרעי חיטה בחשיפה לתמיסת סבון

שלום רב.
ביצענו שני ניסויים שבמהלכם ניסינו לבדוק את השפעת החשיפה לדטרגנט בניסוי הראשון בדקנו עם 0.7% חומר פעיל. ובניסוי השני 25% חומר פעיל. הפרדנו את הזרעים ל6 צלוחיות פטרי, עם משטח גידול של צמר גפן רפואי. בכל אחת ריכוז שונה של תמיסת הסבון:
1. 0% תמיסת סבון ו100% מים
2. 12.5% תמיסת סבון ו87.5% מים
3. 25% תמיסת סבון ו75% מים
4. 50% תמיסת סבון ו50% מים
5. 75% תמיסת סבון ו25% מים
6. 100% תמיסת סבון ו0% מים

ה0% נבט הכי טוב.
ה12.5% וה25% וה50% לא נבטו טוב
ה75% נבט סביר(אך יותר טוב מהאחוזים הקודמים)
ה100% לא נבט כמעט

בשני הניסויים התוצאות דומות.

מה גרם לכך שה0% נבט טוב וה75% נבט טוב וכל מה שביניהם לא נבט טוב?

תודה
יקותיאל ונחמיה

כתיבת תגובה