היפוך כבידה

במאמרים שונים נתקלו בבעיית השפעת הכבידה על הלווין המאלץ אותו לתקן את המסלול.


האם יצירת מומנט כבידה השקול ליחס הכבידה המופעל על הלווין עשוי לצמצם או לבטל את התופעה?


לדוגמה: חיבור מכני או חשמלי של גוף בעל מסה היוצר תנע סביב הלווין, או לחילופין הלווין סובב סביב אותו גוף תוך כדי כך שנוצר כוח כבידה מלאכותי השקול לכבידה המופעלת מכדור הארץ ואגב כך ליצור משיכה 0, וזאת בהתחשב במיקום ובטווח יעיל שלשמו נועד הלווין. ואם ניקח את האפשרות רחוק יותר, ליצירת שני לוויני לכת אשר יחסי הכבידה בינהם מאפשר לנוע ללא צורך בהתערבות גורם שלישי (דלק)?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן