החדרת חומצת הגרעין של הפאז` לתא החיידק

שלום רב,אבקש לדעת עוד על המנגנון המאפשר לבקטריופאז' להחדיר את חומצת הגרעין שלו מבלי שזו תינזק ע"י אנזימי הרסטריקציה של התא המאכסן.האם הפאז מחקה את דגם המתילציה של הגנום החיידקי? אם כן כיצד מושג הדבר?! מהוא המנגנון המאפשר לפאז לחקות את גם המיתול של החיידק?האם קיים מנגנון נוסף המסייע לחומצת הגרעין של הבקטריופאז לחמוק מ"פעילותם הקטלנית" של אנזימי ההגבלה? למשל האם מבנה מרחבי מסויים כגון: סגירה למבנה טבעתי מונע את הגישה של אנזימי ההגבלה? ואולי מנגנון אחראודה על עזרתכםבברכה,יצחק לוי

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן