הזרעון – תא מושלם?

תמיד ידעתי שהביצית היא תא שלם, עם גרעין, פרוטופלזמה ואברונים בתוכה (ריבוזומים, מיטוכונדריות). עכשיו שמעתי מפי ביולוג שגם הזרע מכיל פרוטופלזמה, ריבוזומים ומיטוכונדריות. אין פה טעות בנתינת אינפורמציה? הלא הזרע קטן הרבה מונים מן הביצית. ולמה זקוקה הביצית לפרוטופלזמה ולאברונים נוספים לאלה שיש בה? איך אלה מתמזגים בביצית? האין הזרע מין קופסית עם (חצי) גרעין, המתמזג עם (חצי) גרעין הביצית, ותו לא?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן