הורשת צבע עינים

שלום במסגרת הוראת הורשת תכונות אנחנו מתייחסים לצבע עיניים ( כחול/חום) כתכונה הנקבעת על ידי גן אחד ולו שני אללים שהיחס ביניהם הוא רצסיבי דומיננטי, מה לגבי כל שאר גווני הביניים מירוק ועד צבע דבש? שאלה נוספת מקור הצבע החום הוא המלנין מהו מקור הצבע הכחול? תודה 

דילוג לתוכן