הורמונים סטרואידים וחלבוניים

מדוע ניתן ליטול הורמונים סטרואידים דרך הפה והורמונים חלבוניים רק בהזרקה?

כתיבת תגובה