הורדת ריכוז חמצן במים – שאלת המשך

בהמשך לשאלה הקודמת על הורדת ריכוז חמצן במים לצורך ניסוי מעבדתי.ידוע שככל שטמפ' המים עולה ריכוז החמצן קטן. האם הרתחת מים וסגירתם בכלי וקירורם תאפשר קבלת מים עם ריכוז חמצן נמוך?
האם מיד עם שפיכתם לכלי הניסוי ריכוז החמצן חוזר למה שהיה בהתחלה?תודה רבה!

כתיבת תגובה