הולכת חום


מהו ההסבר למוליכות החום הגבוהה של המתכות כסף ונחושת בהשוואה למתכות אחרות? האם קיים מתאם בין המוליכות החשמלית של המתכות ובין מוליכות חומנית? האם מוליכות חומנית של גרפיט דומה לזו של מתכות?
כמו כן ידוע שליהלום מוליכות תרמית גבוהה . האם גם לסריגים אטומריים נוספים כמו צורן או קווארץ מוליכות חומנית גבוהה? מהו ההסבר למוליכות גבוהה זו? תודה , אידה ברזילי

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן